Брошура Бъди модерен възпитател в PDF формат

10 стъпки, с които да подпомогнете безопасното сърфиране на децата в интернет

Кратка информация за възпитатели

Интернет е едно интересно място, което ни помага да научим повече за себе си и другите. То ни дава възможност да изследваме различни точки на света или просто да прекараме по забавен начин свободното си време. Децата се възползват най-често от интернет пространството, тъй като компютърът и мобилният телефон са неразделна част от живота им. За тях е важно да имат достъп до интернет и в същото време да бъдат в безопасност. Това, което вие можете да направите, за да осигурите на децата безопасност, е да изследвате новите технологии успоредно с тях. Да не се страхувате, че не знаете всичко или че нямате необходимата подготовка. Децата обичат да показват какво са научили, да разказват истории, за които са чели в интернет или да демонстрират  умения, които са усвоили. Те могат да ви обяснят как се създава профил в социални мрежи като Facebook и Twitter, да ви информират какви сайтове посещават най-често, как свалят музика или филми.

1.      Бъдете инициативни

Инициирайте дискусия за предимствата и недостатъците на интернет. Важно е детето да се чувства свободно да говори по темата.

2.      Въведете правила

Определете уеб сайтове, които могат да се ползват от децата и времето, което могат да прекарват в тях.Важно е да обсъдите тези въпроси съвместно с децата и да стигнете до споразумение, с което да е прието и от двете страни. Ако сърфирате заедно, запазете в браузъра връзките към тези сайтове, за да може детето да достига по-лесно до тях.

Дефинирайте правила, които да гарантират опазването на личните данни  (фамилия, телефонен номер, години, снимки, адрес, име на училището, в което се обучава детето и т.н.).

3.      Не ограничавайте без основание

Не  е подходящо достъпът на децата до интернет да бъде ограничаван, без да им бъде обяснено каква е причината за това. В противен случай е възможно е децата да започнат да се крият от вас, когато решат да ползват интернет.

4.      Проявете загриженост

Говорете с децата за рисковете, на които могат да бъдат изложени, ако се съгласят да се видят с човек, когото не познават, но с когото поддържат комуникация през Скайп, Фейсбук, електронна поща и т.н. Не се съгласявайте да отиват на срещата сами. Хората могат да бъдат много различни от това, което са демонстрирали като поведение в интернет.

5.      Стимулирайте децата да мислят критично

В интернет има всякаква информация – обективна, подвеждаща, грешна. Можете да обсъдите с децата възможността да проверяват източниците, от които черпят информация. Да сравняват информацията най-малко в три различни сайта.

6.      Информирайте

Важно е детето да знае, че веднъж публикувало информация в интернет, ще загуби контрола над нейното разпространение и е възможно никога повече да не успее да изтрие всички нейни копия.

7.      Насърчете

Детето има право да проверява на кого дава информация и за какво ще бъде използвана.

8.      Обяснете

Вероятно има деца,които не  знаят, че законодателството  е в сила в Интернет. Обяснете им, че  всичко, което е незаконно извън мрежата, остава незаконно и в нея.

9.      Сигнализирайте

Ако попаднете на съдържание в интернет, което ви притеснява, не се колебайте да сигнализирате.

10.   Напомняйте за себе си

За децата е важно да знаят, че има към кого да се обърнат, когато срещат проблеми в мрежата. Не се притеснявайте да напомняте, че имате готовност да поемете въпросите и впечатленията на децата от комуникацията им в интернет.